Temperature e ii i do

UBeogradu?

ebitiprete?

noobla?

no,povremenosaki?

omisusne?

icom。

Vetarumerenijak,jugoisto?

ni。

Jutarnjatemperaturaoko0,anajvi?

adnevnaoko3stepena。

Ledenitalas?

eSrbiju,kakoseo?

ekuje,odpetkaidolaziizSibirapa?

esetemperaturespu?

tatiidominus10stepeni。

Tokomnedeljenajve?

epromenezadesi?

eistokzemlje

Meteorolog?

or?

e?

uri?

predvi?

ada?

eledenitalaspo?

etiodvikenda,poslenjihdanafebruaraipremameteorolo?

kimpodacimapokazujuda?

eanticikloniznadseverneEvropedaoja?

a?

ime?

eseomogu?

itidajezgroledenogvazduhaizSibiraprodrenaevropskokopno,spustise?

akdojugaido?

edopodru?

jaSrbije。

Kadatajveomahladanvazduhstigneutoplijekrajeve,formirajusecikloni,auzkombinacijuciklonailedenogvazduha,mibismomoglidaimamoiozbiljnijesne?

nepadavineposlednjihdanaafebruara。

Tobizna?

iloledenedane,kadabiimaksimalnadnevnatemperaturapadalaispodnule,rekaoje?

uri?

zaBlic。

Doprodorasibirskogvazduhado?

i?

etokomvikenda,alion?

esenajvi?

eosetitipo?

etkomslede?

enedelje。

Najhladnije?

ebitinaseveruSrbije。

Minimalnetemperature,podana?

njimprognozama,bi?

eidominus10stepeni。

Akoseostvaritajledenitalasodvikenda,to?

ebitinajhladnijiperiodovezime,odnjenogpo?

etka。

Ipak,ve?

po?

tekommartanaso?

ekujeotopljenjeitemperature?

epre?

iuplus,rekaoje?

uri?

Ina?

e,ipremaprognoziRHMZ,do27。

februara,usredui?

etvrtakbi?

eobla?

no,mestimi?

nosaki?

om,susne?

icomisnegomitemperaturomokoprose?

nihvrednosti。

Vi?

epadavinao?

ekujeseuplaninskimpredelimainaistokugde?

edo?

idodaljegpove?

anjavisinesne?

nogpokriva?

a。

Vetarumerenijakisto?

niijugoisto?

ni,uPomoravljuijuznomBanatusaudarimaolujneja?

ine。

Upetakisubotuuglavnomsuvo,azatimdokrajaperiodaosetnohladnijesajakimsevernimvetromisnegommestimicno。

Booking。